Cart

IDENTITEIT ONDERNEMER

 

NANUCCI TESSUTI

Albert Cuypstraat 224a

1073BN Amsterdam

Nederland

telefoon: 020 6795973

email: info@nanuccitessuti.nl

Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 33240030

BTW nr. NL 814343508B01

 

TOEPASSELIJKHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nanucci Tessuti en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nanucci Tessuti en haar klanten.

 

HET AANBOD

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk door ons in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.                                                       

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.

 

KLEURAFWIJKINGEN

 

De kleuren op de foto's in de webshop kunnen altijd licht afwijken van de originele kleur van de stof. Wij plaatsen echter pas een foto als wij er zelf echt tevreden over zijn en het eventuele kleurverschil nihil is. Mocht je echter twijfelen is het verstandig eerst een staal van de stof op te vragen via een mailtje. Als de stof éénmaal is afgeknipt is de eventuele kleurafwijking geen reden om de stof te retourneren.

 

HERROEPINGSRECHT PRODUCTEN

 

De producten die wij verkopen worden in opdracht van de klant op de desgewenste metrage afgeknipt.

Dit is een wat we noemen een personalised product, een product op maat en kunnen om die reden niet worden geruild/geretourneerd tenzij daar een gegronde reden voor is.

Indien je denkt een gegronde reden te hebben een product niet te kunnen accepteren verzoeken wij u contact met ons op te nemen (via email). Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn: een foutief product, een niet besteld product ontvangen, etc. Na overleg kan het product in zo'n geval kostenloos worden geretourneerd.

Controleer de stof, voordat je begint met het verwerken, op eventuele gebreken. Klachten m.b.t. stoffen waarin al geknipt is of die al verwerkt zijn kunnen wij helaas niet in behandeling nemen!

Stoffen zie bij ons in de winkel worden aangeschaft kunnen niet worden geruild of teruggebracht. Dit geldt voor afgeknipte stoffen en coupons.

 

LEVERINGEN BUITENLAND

 

Wanneer wij pakketten naar buiten de EU sturen zijn de eventuele invoerrechten, BTW en evenuele andere kosten met betrekking tot het invoeren van goederen altijd voor de klant. Wij kunnen een bestelling van onze kant annuleren wanneer er landen zijn waar dit op voorhand niet goed geregeld is of onduidelijkheid bestaat